201310041671     

                     Innowacja pedagogiczna

                                "Zabawy matematyką"

 

.

 

           Innowacja realizowana jest od 21 października 2013 r.  wg opracowanego programu innowacji matematycznej „Zabawy matematyką”.

     W tym semestrze uczestnicy zajęć pozalekcyjnych z klas IV samodzielnie przeszukiwali różne źródła informacji na temat „ciekawych liczb” oraz „liczb rzymskich”,
a następnie prezentowali innym wyniki swojej pracy na tablicy interaktywnej.

Wykorzystując platformę e- larningową oraz matematyczne programy multimedialne, uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe, krzyżówki, wykreślanki, zadania typu połącz
w pary, dopasuj, zadania z lukami dotyczące liczb naturalnych, działań pisemnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, figur geometrycznych, pól wielokątów, brył, kalendarza i czasu.
Wykorzystując matematykę w życiu codziennym rozwiązywali zadania związane
z zakupami, zamieniali jednostki długości, masy i monetarne. Korzystając z Internetu wyszukiwali różne informacje, korzystali z planu i mapy do rozwiązywania zadań ze skalą
i planem. Podczas zajęć przygotowywano również uczniów do konkursu „Krakowska Matematyka” efektem czego jest zakwalifikowanie się ucznia do etapu wojewódzkiego.

Uczniowie z klas V natomiast w ramach zajęć zapoznawali się z grą w szachy
z ruchami poszczególnych figur na planszy oraz układali sześciany w przestrzeni trójwymiarowej i dwuwymiarowej, rozwiązywali łamigłówki w kategorii Happy Cube, profi Cube oraz Marble Cube. W drugim semestrze odbędą się rozgrywki szachowe oraz szkolny konkurs mający wyłonić reprezentacje szkoły do konkursu gminnego „6 razy sześcian”.

 

Dzięki realizacji programu innowacyjnego uczniowie:

Þ    w sposób niekonwencjonalny zdobędą wiedzę z zakresu matematyki oraz rozwiną zainteresowania przedmiotem

Þ    staną się świadomi konieczności stosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym

Þ    zdobędą umiejętność planowania swojej pracy i współdziałania w zespole, a także znajdą różne drogi rozwiązania tego samego problemu

Þ    będą posługiwać się sprawnie językiem matematycznym

Þ    będą potrafili sprawnie korzystać ze źródeł informacji i tekstów matematycznych

FOTOGALERIA

201310041667

201310041668

201310041669

201310041670

201310041672

 

Dodatkowe informacje